Praktijkreglement – Praktijk v. Fysiotherapie Monique Yap – Hilversum
Header afbeelding
Welkom bij Praktijk v. Fysiotherapie Monique Yap

Monique Yap

Prakijk voor Fysiotherapie en Oedeemtherapie in Hilversum. Bent u op zoek naar een fysiotherapeut? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwalitatieve en persoonlijke fysiotherapie en daarbij werken wij met effectieve behandelmethodes. Een persoonlijke aanpak staat bij ons centraal!

Praktijkreglement

 1. Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 2. In de praktijk is het verboden om te roken.
 3. Huisdieren zijn niet toegestaan.
 4. De praktijk stelt zich niet verantwoordelijk voor vermissing, diefstal en/of beschadiging.
 5. De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 6. U dient bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
 7. U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken.
 8. Bij verhindering van een afspraak wordt  u verzocht deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. Anders is de praktijk genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.
 9. Bij iedere behandeling dient u een eigen handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 10. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen m.b.t.:
  • Kwaliteit dienstverlening: Iedere fysiotherapeut is ingeschreven in het Bigregister en in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie
  • Klachten : De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Op verzoek kunt u deze informatie krijgen.
  • Privacy: Geheimhoudingsplicht en de praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 11.  Vergoeding en Betalingsvoorwaarden:
  • Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt ,is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient deze zelf te controleren in uw polisvoorwaarden of te informeren bij uw zorgverzekeraar. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen.
  • Indien uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft of indien u geen aanvullende verzekering heeft en u wilt toch door ons behandeld worden, dan dient u deze behandeling contant te betalen. Zie tarievenlijst.
  • Mocht u van zorgverzekeraar veranderen, dan wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Wij hopen op een prettige samenwerking en danken u bij voorbaat .

Met vriendelijke groet,

Praktijk Fysiotherapie Monique Yap